COMPANY PROFILE

Overview

Kim jesteśmy?

Sysmo.pl to zespół programistów zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych i webowych oraz kompleksową usługą wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych. Mamy dużą wiedzę, doświadczenie i do każdego projektu podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Tworzymy oryginalne produkty szybko osiągające sukces i pomagamy wprowadzić je na rynek.

Naszą misją jest pomoc startupom i przedsiębiorstwom poprzez dostarczenie dedykowanych rozwiązań, które dzięki swojej funkcjonalności, intuicyjnej obsłudze i niezawodności, usprawnią działanie firmy i pozwolą pracownikom skupić się na tym co naprawdę ważne. Na pierwszym miejscu stawiamy kontakt na każdym etapie współpracy, terminowe i profesjonalne wykonanie projektu.

....................................

Who are we?

Sysmo.pl is a team of programmers dealing with the creation of mobile and web applications as well as comprehensive implementation and maintenance services of IT systems . We have extensive knowledge, experience and we approach each project with full commitment. We create original products that achieve success quickly and we help bring them to the market.

Our mission is to help startups and enterprises by providing dedicated solutions that, thanks to their functionality, intuitive operation and reliability, will improve the company's operation and allow employees to focus on what is really important. Our first priority is contact at every stage of cooperation, as well professional and on time project execution.

Actions

Contact Name:

Phone Number: +48 736 036 604

Website: https://sysmo.pl

Primary Address

Osiedle Piastowskie 36, Poznań, WP, Poland 61151

Social Media

Key Facts
Services: SEO, Web Design, Digital Marketing, PPC, Social Media Marketing, Web Development, SEM, Ecommerce SEO, Enterprise SEO, Content Marketing, Mobile App Development
Founded: 0
Revenue: Under $250,000
Firm Size: 2 - 9
No of Clients: 20+
Client Name:
Key People:

Sysmo IT solutions - Listing in August 2022

Reviews

Total Reviews (0)

Blogs


Videos


Photos


Portfolio


Jobs


Claim Your Profile

Claim your listing to access your account details and brand promotion tools.

Edit the information in your profile page, add blogs, events, jobs, photos, videos, and more.

Claim Your Profile