COMPANY PROFILE

Overview

مخزن آب پلی اتیلن پلیمر صنعت بهترین راه حل برای شرایط آب سخت است، حتی می توانید آن را در نزدیکی آب دریا بسیار خورنده نصب کنید! ساخته شده از100 درصد پلی اتیلن خالص، شما از کیفیت و قابلیت اطمینان حاصل از بیش از 40 سال رهبری صنعت اطمینان دارید مخزن آب پلی اتیلن پلیمر صنعت با ساختار منحصر به فرد خود، در برابر خوردگی، ترک یا تاب خوردگی مقاوم است، اما تطبیق پذیری مخزن آب پلی اتیلن پلیمر صنعت از بقیه بازار متمایز می شود. شما می توانید از آن برای نصب سربار، نصب زمینی و حتی نصب زیر زمینی برای تبدیل آن به مخزن استفاده کنید مخزن آب

Actions

Primary Address

sadatabaad, tehran, Select, Iran 123456

Social Media

Key Facts
Services: Manufacturing
Founded:
Revenue:
Firm Size:
No of Clients:
Client Name:
Key People:

polymersanaat - Listing in May 2022

Reviews

Total Reviews (0)

Blogs


Videos


Photos


Portfolio


Jobs


Claim Your Profile

Claim your listing to access your account details and brand promotion tools.

Edit the information in your profile page, add blogs, events, jobs, photos, videos, and more.

Claim Your Profile